Napísali o nás

Cyrilo-metodské oslavy na Ostrom vrchu nad Gbelami sa už stávajú tradíciou. Dňa 4.6.2016 po tretí krát ich zorganizovali Gbelskí strýci, vyznávači rekreačného behu na Záhorí. Slávnosť sa začala hymnickou piesňou Aká si mi krásna, ktorá zaznela z nahrávky speváckeho zboru Senior z Gbelov. 

 

Publikácia Miroslava Čárskeho TU...

 

 DOVERUN napísala o nás a našej životnej filozofii

apríl 2016

Na začiatku ich príbehu bol infarkt. Vtedy len 35-ročný Ján Kuník ho našťastie prežil, no musel sa znova začať učiť chodiť. A keď mu lekár poradil, nech skúsi aj behať, jeho kamaráti sa pridali k nemu, aby ho podporili. Behajú dodnes – so železnou pravidelnosťou trikrát do týždňa už 35 rokov. Hovoria si Gbelskí strýci. Táto partia okrem propagácie behu svoj volný čas venuje aj inak ľuďom v obci. Ich životná filozofia je zachytená v ich logu GBELSKÍ STRÝCI (bežci) PRE ŽIVOT. Viac sa dozviete TU...

 

Nad údolím rieky Morava postavia občianski aktivisti dvojkríž a baštu

Radovan Butaš, 5. septembra 2013 7:10

V predvečer sviatočného dňa ústavy sa športoví aktivisti Gbelskí strýci, spolu s priaznivcami prírodnej turistiky stretli na kóte Ostrý vrch, aby si pri ohni pripomenuli dávne vatry mládeže.

Gbely 5. septembra (SkolskyServis.sk) - Občianske združenie Gbelskí strýci plánujú na kopci vysokom 255 metrov, vztýčiť slovenský dvojkríž, ktorý sa v blízkej budúcnosti stane novým miestnym turistickým orientačným bodom. Okrem kríža na kopci pribudne aj štrnásť metrov vysoká rozhľadňa, ktorá poskytne výhľad na panorámu moravského údolia a park veterných elektrární v neďalekom Rakúsku. Stavba svojou výškou preklenie aj neďaleký les, za ktorým sa rozprestiera panoráma Malých Karpát a Borská nížina.

 

Nad údolím rieky Morava postavia občianski aktivisti dvojkríž a baštuFoto: Radovan Butaš


V súčasnosti členovia občianskeho združenia:  Ing. Miroslav Jureňa, Ján Kuník, Alexander Kollár, Martin Kollár,  RNDr. Kvetoslav Kociňák,  Fero Kocák,  Ing. Stano Lasica,  Dušan Brezovský,  RNDr. Pavol Polesňák, podali žiadosť na miestny stavebný úrad o povolenie vybudovať Baštu na vrchole gbelského kopca. Po získaní stavebného povolenia plánujú "Strýci" začať so zhromažďovaním finančných prostriedkov na stavbu rozhľadne, ktorá by mala byť z časti financovaná z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky 2007 - 2013, zdrojov OZ Gbelskí strýci a verejnej zbierky. Niektorí z účastníkov sa dokonca sami ponúkli pomôcť pri samotnej realizácii stavby.

Prvým krokom bolo vykúpenie pôdy, na ktorej v blízkej budúcnosti bude stáť rozhľadňa s krížom. Nášmu zámeru priala aj skutočnosť, že miestny kopec je vyňatý z ornej pôdy za účelom zachovania lúk a pasienkov. Rozhodli sme sa tak preto, lebo behávame po okolí a v našom kruhu nám zišlo na um, že by sme mohli prispieť svojím dielom k obohateniu miestnej kultúry. Minulý rok v októbri sme založili občianske združenie, ktoré združuje miestnych bežcov. Mimo to sme chceli zorganizovať stretnutie tu na kopci pri ohni a pripomenúť si tak tradíciu mládežníckych táborákov v dnes už zaniknutých Baštách, povedal pre SkolskyServis.sk Alexander Kollár.

 

Nad údolím rieky Morava postavia občianski aktivisti dvojkríž a baštuFoto: Radovan But

Vo svojom príhovore "strýc Kollár" tiež pripomenul prítomným historické súvislosti, najmä s príchodom Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, keďže v tomto roku oslavujeme 1150. výročie začiatku ich pôsobenia na našom území. Tiež ozrejmil zámer prinavrátiť na Ostrý vrch Baštu, ktorá tu v dávnej minulosti pravdepodobne stála. Susediť jej bude dvojkríž, ktorý bude vysvätený v duchu kresťanských tradícií.

Záhorie predstavuje rázovitý kraj, ktorý má svoje jazykové špecifiká. Hovorí sa tu po "záhorácky", zmesou západoslovenského a východočeského nárečia. Neďaleko hraníc s Českou republikou, Jihomoravským krajom sa nachádza bývalé olejárske mesto Gbely, ktoré leží na úpätí Chvojnickej pahoraktiny. Údolím, cez ktoré preteká rieka Morava prechádza štátna hranica, rozdeľujúca kedysi jednotné územie, náležiace Moravskému kniežatstvu. Po zániku Veľkej Moravy význam tejto oblasti ustúpil. Na počiatku dvadsiateho storočia tu miestny občan Ján Medlen náhodou objavil v mokrinách prírodný únik podzemného plynu, ktorý zužitkoval na vykurovanie svojho kruhovitého domu. Raz, nešťastnou náhodou prišlo k výbuchu, ktorý na seba upozornil vtedajšie úrady, keďže Medlen býval neďaleko železničnej trate. Za čas sa z malej zväčša poľnohospodárskej obce stalo olejárske centrum s veľkým významom pre Rakúsko-Uhorskú monarchiu, neskôr Československo. Ropa sa tu ťažila takmer sto rokov, dnes sa mesto orientuje na cestovný ruch, najmä v rekreačnej oblasti Adamov, kde sa nachádza riečny prístav a rekreačné stredisko. Oblasťou prechádza niekoľko cyklistických trás. V poslednom čase sa významnou skupinou stali miestni bežci, ktorí založili občianske združenie "Gbelskí strýci".Slávnostný večer NAJLEPŠÍCH BEŽCOV Z MORAVY A ZÁHORIA v réžii BEŽECKÉHO SPOLKU Gbelskí Strýci

február 2013

Dňa 26.1. 2013 sa naše mesto stalo miestom, kde sa zišli najlepšie bežkyne a bežci z Moravy a Záhoria. Už po tretíkrát za sebou sa v našom kultúrnom dome konal športový ples, ktorého súčasťou bolo slávnostné vyhodnotenie 4. ročníka Moravsko-Slovenského bežeckého pohára za rok 2012. /MSBP je spoločnou súťažou pre vytrvalcov z Čiech a Slovenska zložený z 35-tich pretekov/.

Organizátorského žezla tejto športovo-spoločenskej akcie sa ujali Gbelskí strýci spolu s vedúcimi národných súťaží – GP Slovácka a GP Záhoria. Aj keď prípravné stretnutia organizátorov boli náročné a trvali dva mesiace, v hodine „H“ bolo všetko pripravené. S kľudným svedomím mohli organizátori privítať hostí s kvalitnou unínskou slivovicou a krojovaný pár túto atmosféru prichádzajúcich hostí len umocnil.

Medzi 350 pozvanými hosťami boli aj poprední predstavitelia Juhomoravského i Trnavského kraja - Ing. Stanislav Juránek – prvý podpredseda Juhomoravského kraja, veľký nadšenec a podporovateľ tohto bežeckého hnutia a Mgr. Zdenko Čambal – podpredseda VÚC Trnava. Okrem nich najlepších dekorovali aj primátori a starostovia tých miest a obcí, kde sa konajú jednotlivé preteky celého bežeckého seriálu.

Počas slávnostného ceremoniálu pre bežcov bolo nachystaných 60 víťazných trofejí.

Úvodné slovo v dvojhodinovom vyhodnocovacom maratóne tých najlepších z MSBP 2012 mala zástupkyňa primátora Ing. Dana Vaňková, ktorá srdečne privítala všetkých hostí spolu s  Ing. Miroslavom Jureňom, zástupcom organizátorov Gbelských strýcov, ktorí následne odovzdali štafetu Pavlovi Bílovi a Radovanovi Michalicovi, riadiacim súťaže Grand Prix Slovácka a Grand Prix Záhoria, a tí odmoderovali zvyšok slávnostného vyhlásenia výsledkov.

Na stupeň víťazov postupne prichádzali tí najlepší v šiestich mužských a troch ženských vekových kategóriách, ktorí si zaslúžili uznanie a obdiv za ich celoročnú drinu. Nás Slovákov trocha mrzelo, že v absolútnom poradí najlepších bežcov a bežkýň z oboch strán rieky Moravy z deviatich vekových kategórií mužov a žien, sa neumiestil na prvom mieste ani jeden Slovák. Ale nakoľko bežci tejto medzinárodnej súťaže sú ako jedna rodina, srdečne sme to našim moravským susedom dopriali. Veríme, že o rok sa táto karta obráti v náš prospech.

Gbelských strýcov zase tešilo, že sme na stupni víťazov v rámci bežeckého seriálu Grand Prix Záhoria mali Dušana Brezovského, ktorý v kategórii mužov do 49 rokov obsadil 2. miesto a opäť potvrdil svoj bežecký talent a húževnatosť. Aj keď v minulom roku my, Gbelskí strýci, sme mali na stupni víťazov až troch zástupcov, uvedomujeme si a vieme, že to bol výnimočný úspech, ktorý sa už nemusí zopakovať. To nám však nevadí, lebo naším hlavným cieľom je masovosť, radosť z pohybu a beh pre zdravie.

Okrem hlavných mužských a ženských kategórií sa vyhodnotila aj súťaž mládežníkov Moravy a Slovenska – JUNDOR.

Keďže tento bežecký sviatok bol súčasťou športového plesu, samozrejme nám nechýbala dobrá nálada, o ktorú sa tiež postarala kapela „Veselá dvojka“. Športovci mohli potvrdiť svoje kvality aj na parkete a ukázali, ako im to „sekne“ v spoločenskom oblečení. I keď to z bežcov nikto nahlas nepovedal, naším vyšportovaným bežkyniam to naozaj veľmi pristalo. Túto znamenitú atmosféru dopĺňala aj bohatá tombola, ktorá dodala lesk nášmu športovému večeru.

Hlavnú cenu, bicykel, ktorú venovali Gbelskí strýci, vyhral miestny občan, samozrejme, že všetci bežci mu to dožičili, pretože ich prvou cenou bola vynikajúca atmosféra, o ktorú sa postarali Gbelskí strýci.

To, že sa toto významné medzinárodné športovo-spoločenské podujatie vydarilo, svedčí veľa ďakovných ohlasov od bežcov i „nebežcov“ a každý už berie ako samozrejmosť, že aj budúcoročné slávnostné gala-predstavenie sa bude opäť konať v Gbeloch.

Gbelskí strýci v zložení: M. Jureňa, A. Kollár, M. Kollár, J. Kuník, P. Polesňák, F. Kocák, K. Kociňák,  D. Brezovský, S. Lasica s moravskou stranou MSBP opäť posunuli tento športový sviatok na vyššiu úroveň, čo dokazuje aj zvyšujúci sa záujem zo strany širšej verejnosti.

Pavol Polesňák


gbelskistryci2013.jpg – 1.54 MB

 

Kde hranice (států) spojují (běžce)

Ivo Domanský | 16.01.2012

Říká se právem, že jeden fakt znamená více než tisíc slov. Fakta ačísla z loňského ročníku Moravsko-slovenského běžeckého poháru hovoří jasnou řečí: zatím nejúspěšnějšího ročníku se zúčastnilo ve 33 závodech (21 jich bylo pořádáno na Moravě, 11 na Slovensku a jeden byl společný) celkem 8201 závodníků, což znamená velmi dobrý průměr 248 běžců na jeden závod.

Největší účast zaznamenali organizátoři v Běhu o pohár Jehnic (současně zařazeného do Brněnského běžeckého poháru) a to 844 startujících, následuje Rohálovská desítka v Prusinovicích (653) a Vnorovská desítka (545). Vysoce nadprůměrná účast byla také na Svatováclavském běhu v Blažovicích (487) a přeshraničním běhu Skalica – Holíč – Hodonín (407). Nejpočetněji obsazeným závodem na slovenské straně byl Beh cez hornoorešianské vršky (358).

HOSTITELI BYLI „GBELSKÝ STRÝCI“

Slyšeli jste o městečku Gbely na slovenském Záhorí? My starší si ještě ze školy pamatujeme, že Gbely byly v učebnicích zeměpisu uváděny jako centrum těžby ropy v tehdejším Československu a že zdejší naleziště sice nejsou příliš vydatná, ale nafta ze Slovenska je velmi kvalitní. Ropa se v okolí těží dodnes, i když už v podstatně menším rozsahu. Před několika lety se v Gbelech dala dohromady skupina postarších pánů, čerstvých penzistů a jejich kamarádů těsně před penzí.

Aby vyplnili volný čas, založili občanské sdružení nazvané„Gbelský strýci“ a starají se, aby život na maloměstě nebyl přílišfádní. Pořádají plesy a různé další akce a od loňska také slavnostní vyhlášení Moravsko-slovenského běžeckého poháru. Zdejší pěkný kulturní dům je k tomu jako stvořený a o víkendu byl svědkem toho, že běžci nemusí být vždy oblečeni do triček a tepláků, ale že jim to sluší i ve společenském oděvu, což platí zejména o rychle rostoucíženské a dívčí části běžeckého pole.

Sál se zaplnil nejlepšími běžci v jednotlivých kategoriích GP Slovácka a GP Záhoria, zástupci tří desítek organizátorů a dalšími hosty, mezi nimiž nechyběli představitelé vyššího územního celku (kraje) Trnava a okresu Senica, starostové a primátoři pořadatelských obcí a měst. Jihomoravský kraj zastupoval náměstek hejtmana, jeden z mála občany oblíbených politiků, ale především náš kolega běžec„Staňa“ Juránek. Na pódiu zářil moderátor Pavel Bíla, sekundoval mu jeho slovenský kolega Radovan Michalica. Vyhlašování trvalo přes půl druhé hodiny, nenudil se však nikdo.

Z GALERIE VÍTĚZŮ

Předem se omlouvám, že z prostorových důvodů nemohu představit všechny odměněné běžce ze slovenské a moravské strany. Uznání a úctu si zaslouží každý z těch 72 bodujících veteránů nejstarší věkové kategorie nad 65 let. Tento věk (nebo ještě o pár let vyšší) byste nehádali žádnému z nich. Slovenský vítěz Miroslav Hajossy připomíná postavou dobře zachovalého padesátníka, skalickému vinaři Michalu Janotovi asi pomáhá k udržení mladistvého vzhledu pravidelná konzumace jeho speciality – „maratónského“ ví­na.

Na moravské straně byl nejlepší čerstvý pětašedesátník Franta Kubíček, stejnou pozornost si ale zaslouží nejstarší z oceněných Květoslav Hána z Veselí n. M. „Už mi to tak neběhá jako zamlada, po sedmdesátce cítíš každý měsíc navíc,“ postěžoval si. Asi to nebude tak zlé, dokázal to ziskem třetího místa v nejstarší kategorii letos 75letý běžec, se kterým jsem se seznámil v nevěřitelně vzdáleném roce 1958, když vojančil v Psárech a zúčastňoval se přespolních běhův Praze a okolí. Běhá tedy nepřetržitě už více než půl století!

Populární „Gbelské strýce“ zastupoval mezi oceněnými na podiu a potom i na tanečním parketu jejich „motor“ Šaňo Kollár. „Když jsem začínal běhat, byl pro nás časopis Maraton asi totéž, co je dnes internet pro mladé. Díky jeho odběru jsme se dovídali nejen o startovních možnostech v celé republice, ale hlavně jsme hltali výsledky, které sice vycházely s velkým zpožděním, ale jinak by pro nás byly nedostupné,“vzpomíná na dávno minulé doby Alexander Kollár.

Čas nezastavíš a tak nejmladší běžecké generaci už mnoho neříká ani jméno Pavla Klimeše, druhého ze slavných běžeckých dvojčat, která v 80. letech reprezentovala ČSSR, poté oba bratři emigrovali do Velké Británie a po roce 1989 ještě na prahu čtyřicítky patřili k našim nejlepším vytrvalcům. Pavel dokázal velkým finišem doslova za minutu dvanáct těsně předstihnout dlouho vedoucího Josefa Veverku a vyhrát kategorii padesátiletých. Rodinné úspěchy slavila manželská dvojice Kadlecových: Petr vyhrál „čtyřicítky“ a jeho žena Jana, za svobodna Ammerová, byla druhá v kategorii žen do 34 let.

Mezi nejmladšími muži, kde startoval alespoň v jednom pohárovém běhu úctyhodný počet 965 bodovaných běžců, vyhrál ze slovenské strany talentovaný 26letý Jakub Valachovič (AC Malacky), na moravské stranězískal nejvíc bodů Luděk Durák (SDH Rohotac), kterého najdete i mezi organizátory, kde odpovídá za Rohateckou desítku. Dodejme při této příležitosti, že Valachovič ze svých 22 startů jich 12 uměl proměnit ve vítězství, za což obdržel zvláštní cenu řídícího soutěže.

Radost mohou mít na obou stranách hranic také z početné účasti dorostenců a juniorů, kteří soutěžili v rámci JunDor GP v 15 zařazených závodech. O běžecké talenty se vzorně stará Atletický klub Hodonín, jehož členové Martina Bašusová, Pavla Nováková, David Herka a několikanásobný dorostenecký a juniorský mistr republiky Filip Sasínek dokázali zvítězit ve všech čtyřech sledovaných kategoriích.

KDE HRANICE NENÍ HRANICÍ

Lidé z moravského Slovácka to mají na Slovensko, coby Jan Železný oštěpem dohodil – dělí je pouze řeka Morava. Není proto divu, že sečasto přiženili a přivdali na Záhorí – obráceně to pochopitelněplatilo také. Snad proto zde nikdy nebylo těžké dohodnout se – a to i během těch několika let, kdy na přístupových cestách vyrostly dnes převážně chátrající budovy celnic. I když museli lidé ukazovat na hranicích občanské průkazy, nikdo nepovažoval „ty z druhé strany“ za cizince. Nebylo proto těžké navázat kontakty, nejprve vznikl společný projekt seriálu běhů pro okresy Hodonín a Skalica, později se připojovala další města a obce.

Letos budou mít premiéru další dva závody na slovenské straně –v Jablonici a Borském sv. Juru. „Dosáhneme tak počtu 35 závodů v obou GP, věřím, že se podaří vyřešit i některé problémy kolem tradičního běhu Hodonín – Holíč – Skalica,“ uzavírá hodnocení Pavel Bíla.

„Ale to je konečná, nemůžeme zatím akceptovat případné další zájemce, nové závody bude možno zařadit jen v případě zániku některého ze stávajících nebo z důvodu jeho slabé úrovně, což se ale v posledních letech už nestává. Máme co dělat od zimy do zimy, když je přestávka v GP, slouží naše časomíra pořadatelům Brněnského běžeckého poháru, kde je účast pravidelně kolem čtyř set běžců.

 

Gbelskí strýci na 64. Ročníku Národného behu Devín – Bratislava

 20.4.2011  napísane do Gbelana

Amatérski  bežci z Gbelov ktorí sú tiež známi pod názvom Gbelskí strýci sa v nedeľu 10.4.2011 zúčastnili bežeckého podujatia pre všetky vekové a výkonnostné kategórie s medzinárodnou účasťou. Na 64. Ročníku Národného behu Devín – Bratislava štartovalo 5 176 bežcov, čo je nový rekord tohto tradičného podujatia, ktorý mal premiéru už v roku 1921 s trinástimi bežcami. Atmosféra v priestoroch štartu na parkovisku pod hradom Devín bola fantastická. Pretekári si ju užívali tradične podľa svojich zabehnutých rituálov. Niektorí sa rozcvičovali na mieste, iní sa rozbehávali po hrádzi rieky Moravy, mladšie generácie sa vlnili v rytme modernej hudby. Predštartová atmosféra tesne pred štartom umocnila slovenská národná hymna, ktorá zaznela z úst samotných pretekárov.  Beh odštartoval primátor mesta Bratislavy Milan Ftáčnik tradične výstrelom z dela a vyše 5000 pretekárov sa vydalo na trať dlhú 11 625m. A čo výsledné umiestnenia? Veď o tie predsa vôbec nešlo. Hlavným cieľom bolo stráviť príjemné dopoludnie, užiť si atmosféru preteku a urobiť niečo pre zdravie.